.SE får Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2010

USK 2010.SE får Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2010

Bild: SIQ

Jag skrev i slutet av sommaren ett kortare inlägg om att .SE och varumärkeskännedom

Jag skrev det inlägget med en stor portion stolthet över det jobb vi på .SE gör dagligen och det var en ordentlig mätsticka för att vi i Europeiska mått mätt, lyckats väldigt bra.

Och efter att nyligen genomfört en sk roadshow där .SE Registry åkt ut i landet för att träffa våra partners, så har det legat på min lott att summera året som gått och vad som skett under året (tänker skriva ett inlägg om det senare).

Och även om det har varit en del nyheter även i år, så i jämförelse med min summering från mitt första år på .SE, så har arbetet på .SE intensifierats av kvalitetshöjande insatser på alla plan i organisationen.

Kvalitet kan inte mätas rättvist av oss själva!

Visst kan vi anse att vi blir bättre på det vi gör genom lyhördhet, förbättringar och säkerställa att processer, rutiner och policys dokumenteras och efterföljs.

– Men det viktiga är inte hur vi själva ser på vårt arbete för Svenskt internet, utan hur andra ser på det vi gör.

Det viktigaste mätinstrumentet för oss på .SE Registry är något vi kallar för NRI (Nöjd Registrar Index), där vi går ut och ber våra partners (registrarer) värdera vårt arbete gentemot dem.

Det uppsatta målet var ett till synes omöjligt mål att uppnå (NRI 70), från att året innan haft ett index på 64 och 62. 64 var dessutom de högst uppmätta sedan starten flera år innan.

Därför var det med lika mycket stolthet som vi på .SE Registry emottog det sammanräknade indexet på 70,5.

Och idag offentliggörs att .SE får Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2010

Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK) är Sveriges mest prestigefyllda utmärkelse för framgångsrika organisationer och utses av av SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling. Utmärkelsen delas ut av Hans Majestät Kung Carl den XVI Gustav

Läs mer:
http://www.iis.se/pressmeddelanden/se-stiftelsen-for-internetinfrastruktur
http://www.siq.se/2010-aars-mottagare-2.php

Jag är mycket stolt över att vara en del av .SE och det arbete som utförs för Svenskt internet.

Peter Forsman / internetsweden.se

tillika

Registrar- och Abuseansvarig
.SE Registry
.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

..och vad kan passa sig bättre som avslut i ett inlägg som detta, än att peka på en ledig tjänst på .SE..

Related Articles

7 Comments

Avarage Rating:
  • 0 / 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *