Nidbild av svenskt rättsväsende

 

Den här absurda historien med de sk ”Skadeståndskraven” för påstådda ”porrfilmsnedladdningar” som skickats ut per brev eller SMS har nu tagit nya djupt beklagliga vändningar.

En kort summering:

* Ett företag vid namn Grossen Öland AB, 556852-7948 börjadr i maj skicka ut falska skadeståndskrav till svenskar runt om i Sverige.

* Företaget byter namn till Dquera AB byter adress till anonym Brevia-box (BREVIA 520, 114 79) och företrädare och fortsätter sin bedrägliga verksamhet, men nu även via  SMS och med avsändare ”Arcad/Arcade World Corp/Arcad World S.A.

* En stor mängd polisanmälningar trattas ner till Kalmar och till en KÅ vid namn Thomas Hagman

* SVT varnar för ”Falska böter till porrsurfare

* Nya påstådda skadeståndskrav skickas sedan ut, nu från ett företag vid namn ”JD Finance” (Med samma boxadress: BREVIA 520, 114 79), men pengarna ska betalas till ”JEMA

* KÅ Thomas Hagman lägger ner förundersökningen (mer om det längre ner)

* Och i förra veckan så börjar Bildombudsmannen Staffan Teste AB, 556463-7295 skicka ut skadeståndskrav, på uppdrag av DP, som påstår sig vara rättighetsinnehavare av innehållet på mobiltelefonsajten ”Swedish Erotica”.

* SVT berättar att ”Förundersökning nedlagd i SMS-porrhärvan

Låt mig förtydliga följande:

Jag vill VARNA för Bildombudsmannen Staffan Teste AB, 556463-7295 som skickar ut 4 sidor som ska verka som underlag för det falska skadeståndskravet. Läs utskicket från Bildombudsmannen Staffan Teste AB här.

– Det finns inte ens en angiven webbadress, för var det påstådda intrånget skulle skett, det finns ingenting som trovärdigt skulle bevisa någonting som styrker påståendet att film skulle laddats ner – utan ett påstående om en diffus webbsida: mobiltelefonsajten ”Swedish Erotica”
– Den icke namngivna sajten påstås ha ett söksystem som känner av att inte bara att din mobiltelefon har laddat ner en film, utan att det är DU som gjort det, enligt skadeståndskravet.

Helt absurt och endera är företrädaren för Bildombudsmannen Staffan Teste AB osedvanligt avskärmad från sin omvärld och inte medveten om dessa falska skadestånds framfart, eller också så har nu ytterligare en bundsförvant trätt fram..jag kan inte avgöra vilket.

Men jag påstår att det inte finns uns av sanning i denna BLUFFAKTURA från företaget Bildombudsmannen Staffan Teste AB, 556463-7295, utan det är endast en konfirmering av ännu ett mycket oseriöst agerande av ett företag, vars hela affärssidé, jag anser högst tvivelaktig.

Dessutom har vi sedan innan i detta inlägg kunnat konstaterat:

– att innehavarna av varumärket ”Swedish Erotica”Domännamn Inv. ABSnyggast i Malmö AB och Svenska Let To Phone AB är försatta i konkurs.

Men redan förra helgen visste jag att detta skräp skulle fortsätta, eftersom DP hade den dåliga smaken att informera mig om det genom att skicka följande e-mail:

 

Från: Grossen Öland <grossencopyright@gmail.com>

Datum: 22 september 2012 10:47
Ämne: Äkta porr skadestånds krav, enligt åklagare.
Till: info@internetsweden.com
Hej Svarte Petter,

Vissa människor tycks ha blivit vilseledda (på Flashback) och tror att dokumentet från åklagaren, angående skadeståndskraven, är manipulerat alternativt oäkta.
Bifogar fil som visar att det är felaktigt.

Kontakta gärna Kalmars kammaråklagare Thomas Hagman. Han kan verifiera både papprets äkthet och sitt beslut.
Passa då även på att ta upp er idé om KAKlagen (hahaha).

Förresten, du har aldrig reflekterat över att vi, enligt dina texter (tex www.internetsweden.se/falska-porrfakturor/), aldrig blir dömda för några brott?
Kan det vara så enkelt att vi – och svenska rättsystemet har rätt – och att du och din svans har fel? Kolla upp det också, om du har tid.

Nästa vecka skickar innehavarna(bla. Jag) av upphovsrättigheterna, via jurister, ut krav(de från Dquera) till tjyvarna. Så de får chans att göra rätt för sig!

Ha en bra helg så länge.

StorPåven

Ps. Gillar Porrkung bättre 😉

 

Det intressanta är ju att han genom att hänvisa till att jag kallar DP för ”StorPåve” i mitt inlägg, gör klart att det är han som skriver, samtidigt som han idirekt skriver att han står bakom samtliga bedrägerier jag listar i inlägget www.internetsweden.se/falska-porrfakturor/

Bifogat e-mailet hade han även en PDF, innehållande 20 stycken nedlagda anmälningar av Kalmar Tingsrätts Kammaråklagare Thomas Hagman,
som av allt att döma har varit alltför upptagen med sin andra stora (sannolikt mer prestigefyllda) förundersökning/åtal, som vi kunnat läsa om:
19 Hells Angels-medlemmar åtalade att han inte vad det verkar satt sig in i sannolikheten att 7-åringen eller 83-åringen skulle ha laddat ner porrfilmsfiler till sina mobiltelefoners hårddisk – eller att någon av de tusentals mottagarna av de falska skadeståndskraven skulle ha gjort det.

Jag själv är 46 år och VET INTE om jag överhuvudtaget skulle kunna ladda ner en webbfilm till min nalle!! (om jag skulle vilja göra det) – Detta eftersom det idag är 2012 och inte en käft laddar ner någon film till sin mobiltelefon, eftersom allt man behöver finns gratis att streama på webben.

Kammaråklagare Thomas Hagman, har däremot gjort en annan bedömning och valt att jaga rätt på 20-talet personer med Hells Angels-anknytning som revirpinkat medelst kofötter och andra tillhyggen, torde vara smått intresserad av att veta att han gjort en gruvlig felbedömning. Märkligt nog tenderar de två ärendena att snudda en smula till varandra..

DP:s lurendrejerier har enligt Konsumentverket pågått sedan åtminstone 1999, flera åklagaren har gjort samma misstag före honom, men i flera fall har det konstaterats personkopplingar till Hells Angels..

Det här verksamheterna har lurat svenska konsumenter på bokstavligen miljarder i över 10 års tid! (Svenska Let To Phone AB omsatte mellan 2004-2005 1 768 359 TKR  )

Alltså: En miljard sjuhundrasextioåtta miljoner trehundrafemtionio tusen svenska kronor under två års tid
Thomas Hagmans beslut lyder på följande sätt:

 

Underrättelse om beslut
Kammaråklagare Thomas Hagman har fattat följande beslut. Frågor om beslutet kan ställas till denne.

Bedrägeri 2012-XX-XX
Id: XXXX-XXXXXX-XX|1, Ext ärendenr: XXXX-XXXXXX-XX

Förundersökningen läggs ned

Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen.
23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken
Det saknas numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.
Det krav på skadestånd som misstänkt skickat ut är tveksamt – dels uppstår ingen skadeståndsrätt utan att filmer kopierats permanent, och dels är upplägget på hemsidan sådan, att de filmer som är tillgängliga utan inloggning som medlem, kan uppfattas som ”gratisprover”.
Vidare är hotet om polisanmälan av utpressningskaraktär.
Kravbrevet strider mot god sed vid inkasso.
Regelverket för upphovsrätt är dock snårigt, och brottsligt uppsåt kan inte styrkas.

 

Kammaråklagare Thomas Hagman åberopar alltså följande paragraf/stycke:

Vid förundersökningen skola ej blott de omständigheter, som tala emot den misstänkte, utan även de som äro gynnsamma för honom beaktas och bevis, som är till hans förmån, tillvaratagas.
Undersökningen bör så bedrivas, att ej någon onödigt utsättes för misstanke eller får vidkännas kostnad eller olägenhet.
Förundersökningen skall bedrivas så skyndsamt omständigheterna medgiva.
Finnes ej längre anledning till dess fullföljande, skall den nedläggas.

Källa: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19420740.htm

Men saken är den att jag inte känner någon svensk bedragare som så tydligt, systematiskt bluffat tiotusentals privatkonsumenter under så lång tid i Sverige.
– Så vi behöver ställa oss frågan om det är lagstöd eller kompetens hos åklagarmyndigheten som är bristfällig eller saknas?

För om vi kort summerar några av mina tidigare inlägg som berört D:s tilltag:

Svensk brottshydra på internet
DUBBEL varning för waplotto.net/EuroMillions!!
Förnyad varning för waplotto.net/EuroMillions – ny skepnad på väg!
Varning Norge – nu har eländet nått er – [bilpris.net]
KONSUMENTVARNING: Och brottshydran fortsätter..
Ny varning för fordonsvärderingssidor på nätet
Konsumentvarning: Nya bilvärderingssidor att undvika!
Falska porrfakturor
Porrfakturor fortsättning – spoiler

Så kan vi fortsätta med ett litet axplock ur den tidslinje av  modemkapningar, uttalanden från överåklagare, konkurser, Hells Angels-kopplingar, stämningar från KO, statlig utredning SOU 2005:20 (där till och med DP:s enskilda firma ”Date Regon” namnges på sid. 38)

Det har nu gått 13 år sedan Konsumentverket började ta emot anmälningar mot DP:s verksamheter och för den som kommer ihåg, så hette modemkapningsprogrammet ”Date Regon” – precis som DP:s enskilda firma gjorde från 1997-10-20  (Se längst ner) fram till att firman avfördes 2009-06-16

 

Här kommer det historiska axplocket att lägga till D:s CV (i rollen som företagsföreträdare):

 

2002 05 15 Så här lätt kidnappas ditt modem
(Trom Brom Srom = TBS)
2002 09 22 Dyr räkning på falska samtal
(Snyggast/Let To Phone / TBS)
2002 09 30 Vanligt med inkassohot
(TBS = Telecom Billing Systems)
2002 10 17 stamningsansokan TBS
(KO vs. TBS)
2002 11 13 Miljonbeslag från telebluffare
(Scanbill tar över verksamheten från KK:ade TBS)
2003 10 08 Så luras du betala falska räkningar
(DP)
2003 10 08 Vad du än gör – betala inte
(skojarföretagen gräver guld)
2003 10 08 Vi betalar inte ett öre till de här bluffmakarna
(”Vi fanns inte ens i huset”)
2003 12 11 Betala inte till Persolvo inkasso
(Indraget inkassotillstånd)
2003 12 12 Modemkapare stämmer surfare inför domstol
(DP)
2003 Date Regon
(programvaran Date Regon)
2004 08 20 Nytt företag skickar gamla bluffakturor
(Har inte ens en dator)
2004 09 20 Modemkapare lierar sig med Hells Angels
(försänkningar till Hells Angels)
2004 09 25 Knutbykvinna krävs på 1500 kr efter modemkapning
2004 12 01 KO – Enad front mot modemkapning
2004 12 14 KO – Modemkapning Skydda dig mot kaparna
2005 04 23 Företag bakom bluffakturor i konkurs
(Persolvo inkasso i KK)
2005 04 23 Indrivare bakom bluffakturor
(Bluffkrav anser DI och KV)
2005 09 20 Brev om inkassohot åter i omlopp
(KV varnar)
2005 Statlig utredning Konsumentskydd vid modemkapning
(Bla ”Date Regon” s. 38)
2006 08 28 SKULDINDRIVARE I KONKURS
(23 000 kravbrev på 95 miljoner)
2007 02 09 Överåklagaren – Ett ärende av enorm storlek
(ÖÅ Tora Holst lägger ner förundersökning)
2007 06 20 Fyra fast för fakturabluffar
(Koppling till Lepent-härvan)
2007 08 28 Nya anmälningar mot företaget bakom Persondata
(Fordonsvärdering + kreditupplysning 10års avtal)
2007 09 01 225 kunder har hittills anmält Kreditscore
(Notara)
2007 09 18 Kreditscores vd slår ifrån sig kritiken
(Persolvo + TBS + Notara)
2007 09 18 Modemkapare bakom kredittjänst
(Persondata + Kreditscore + Fordonsvärderingen + TBS)
2007 10 05 Kreditsajt lurade besökare på pengar
(80-tal anmälningar)
2007 11 22 Var tionde anmälan rör samma bolag
(400 ärenden)
2007 12 15 Bluffkoncern krossad via avlyssning
( Koppling Hells Angels + Lepent + Let To Phone)
2007 Fordonsvärderingen i Skåne AB
(30,7 miljoner)
2007 Notara Kreditupplysning
(4,2 miljoner)
2008 04 04 Fängelse för falska fakturor
(18 miljoner på 6 månader, 6 i fängelse)
2008 06 30 Kritiserad Skåneföretagare stäms i marknadsdomstolen
(150 anmälningar + stämning i MD)
2009 04 29 KO vann mot Fordonsvarderingen
(KO vann + 400 anmälningar)
2010 01 15 Stamningsansokan _Byggbyran_Hollviken_AB_1_35
(KO stämmer fler bilvärderingssidor med koppling till Notara, Kreditscore FVAB, TBS)
2010 06 11 Se upp med lotterier som skickar räkningar utan att du beställt något
(många anmälningar)
2010 07 21 Betala inte faktura
(Ingen betalningsanmärkning)
2010 08 13 Betala inte om du får hot om inkasso från WaplottoEuromillions
(Hot om inkasso1)
2010 09 16 Waplotto hotar med rättsliga åtgärder – betala inte om du inte har beställt tjänsten
(Hot om inkasso2)
2010 10 29 Waplotto har kapat Konsumentverkets nummer
(DP, talesman för Waplotto)
2011 05 05 Se upp för värderingstjänster på Internet
(fakturerats fastän de inte använt någon tjänst)
2011 05 10 Bluff-inkasso i Göteborg kräver pengar
(koppling till dansk svindlare)

3 frågor att ställa sig

Fråga 1: Kan brottsligt uppsåt styrkas ?
Fråga 2: Är det acceptabelt att detta får fortgå i över 10 år tid, utan att rättsväsendet ser till att stoppa det?

Fråga 3: Är det dags för ansvarig minister att peka med HELA handen? 

Vad jag anser står väl tämligen klart..

 

Related Articles

27 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • Danne , tisdag 2 oktober 2012 @ 1:20

  Kanske läge att slå en signal till Janne J.. han har ju en förmåga att få saker att hända..

  Att de här jönsarna dessutom använder åklagarens så kallade beslut som nån form av bevis för att deras verksamhet är OK är ju bara åt helvete…

 • anonym , tisdag 2 oktober 2012 @ 3:55

  Miljard? Du menar miljön, eller?

 • a , tisdag 2 oktober 2012 @ 4:42

  Det står En Miljon med siffror, inte En Miljard… hade det varit en miljard hade han solat på bahamas, nu går han knappt runt.

 • Niklas Starow , tisdag 2 oktober 2012 @ 5:14

  Pst. Det är en miljon, inte en miljard på ”let the phone AB”

 • […] hett och drivs av så kallade “av polisen kända personer”, så väljer alltså åklagare Thomas Hagman att lägga ner förundersökningen och därmed ge dessa misstnkta bedragare fritt fram för sin […]

 • Internet Sweden | Peter Forsman , tisdag 2 oktober 2012 @ 6:53

  @Niklas Starow + andra:

  Jag ber om ursäkt – jag var klantig och otydlig när jag skrev ut siffran.
  Men det är alltså MILJARDER det handlar om och inte MILJONER.

  Se: http://www.allabolag.se/5565601092/Svenska_Let_To_Phone_AB

  1 071 574 + 696 785 = 1 768 359TKR = 1 768 359 000

  Mvh
  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Niklas Starow , tisdag 2 oktober 2012 @ 6:58

  Tack för rättelsen 🙂

 • Peter Uppsala , tisdag 9 oktober 2012 @ 7:43

  Angående rubriken ”Nidbild…” Ja det kunde man önska att det var. Tyvärr är det väl en sann bild, och ingen nidbild. Det är rutin överallt att utredningar läggs ner mer eller mindre automatiskt, trots att det finns alla förutsättningar för åtal.

 • thordur , tisdag 9 oktober 2012 @ 14:57

  hej min son är drabbade av denna idiot skickade hot via sms och annat försökte få tag på thomas hagman…..kan jag länka denna sida?
  en sten föll från bröstet kanon bra att du har lyft fram detta

 • Internet Sweden | Peter Forsman , tisdag 9 oktober 2012 @ 15:11

  @THORDUR – Ja, du får absolut länka hit och all text jag skrivit är även licensierad under Creative Commons 3.0 – som innebär att du fritt får kopiera den och publicera var du vill (bara du skriver varifrån texten kommer eller länkar till denna sida).

  Men vad bra att inlägget kunde lugna dig lite grann!

  Ja det är hårresande att det här tillåts fortsätta i nya varianter år efter år.

  Lycka till!

  Mvh
  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Håkan , torsdag 11 oktober 2012 @ 18:42

  Men nu klargjorde inte en sak!
  Min son har också varit inne på sidan
  Jag har precis fått brevet, jag kommer inte betala (självklart) men vad gör jag om jag får mer ”påminnelsepapper” om det och finns det möjlighet att det sen kankse går över till kronofogden? eller är det omöjligt och ska jag bara strunta i det?

 • Internet Sweden | Peter Forsman , torsdag 11 oktober 2012 @ 18:56

  @Håkan – Istället för att jag säger det, så hänvisar jag till vad Jan Olsson vid Stocholms bedrägerisamordning säger: http://www.svt.se/nyheter/sverige/forundersokning-nedlagd-i-sms-porrharvan dvs ”Betala inte en krona!”

  Mvh
  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Madeleine , tisdag 27 november 2012 @ 21:31

  Hej
  Min son fick ett hotfullt skadeståndskrav hemskickat igår
  ifrån J Delta Fin. Inc. och pengarna vill de ha betalda till ett Bankgiro betalningsmottagare JeMa med samma boxadress som du skriver. Webadressen de anger är http://www.wapq.mobi. Vilken tur att jag hittade hit! Kommer nu göra en polisanmälan! Men har en fråga, de hotar med att om pengarna inte betalas omgående kommer de vidarebefordra kravet till kronofogdmyndigheten. Kan de göra så? Jag vill inte att min son ska få en betalningsanmärkelse. Ska jag betala fakturan? Jag kommer givetvis ändå göra en polisanmälan. /Madeleine

 • Madeleine , torsdag 29 november 2012 @ 17:23

  Vi har idag polisanmält och pratat med kronofogdsmyndigheten. KFM kommer inte driva något ärende för detta företag. Men de uppmanade oss ändå att bestrida fakturan och inte bara kasta den. /Madeleine

 • Dan , onsdag 2 januari 2013 @ 10:46

  Man tycker ju att polisen borde ha särskilda undersökningar/granskningar på denna typen av människor som på detta sätt skapar företag som gång på gång får in samma typ av anmälningar som dessa.

 • Anita , onsdag 2 januari 2013 @ 13:07

  En hel film måste väl synas i surfhistoriken hos mobil-operatören? Och då måste det väl vara lätt att tillbakavisa anklagelser då den här bedragaren även påstår när nedladdningen ska ha skett.

  Kan man få fram de uppgifterna hos sin operatör?

 • Internet Sweden | Peter Forsman , onsdag 2 januari 2013 @ 13:53

  @Anita – operatörer lämnar inte ut sådan info – om de nu skulle ha kvar den efter 6-9 månader (knappast troligt).

  Men jag tycker att man bara behöver gå till sig själv – vet DU hur du laddar ner en film från en webbsida till din mobiltelefon?
  Ingen !!! som jag ställt frågan till har svarat ja och då tillhör de, som mig, de 5% av svenskarna som nyttjar Internet mest – vanligt och mobilt.
  Vad är då sannolikheten att barn (7, 11-åringar) eller äldre (70+ år) som påstås ha gjort det – laddat ner porrklipp till sin mobiltelefon.

  Det mest absurda är åklagarkåren, som inte lyst med sitt intellekt precis – fan vet hur det ska gå för Sverige med teknikinkompetenta åklagare.. usch nu ryser jag..

  Peter Forsman | internetsweden.se

 • Anita , torsdag 3 januari 2013 @ 12:37

  @Peter, självklart är det en bedragare. Han har ju dessutom figurerat i så många bluffanklagelser och utredningar så det är, med dina ord, inte sannolikt att det är ett uns sanning i hans påståenden 🙂

  Jag skulle nog dock inte ha problem att ladda ner en film till min mobil om jag gav mig fan på det. Har jobbat med teknik och Internet sen mitten av 90-talet 😉

  Håller med om att teknikkunskapen måste höjas rejält hos både åklagarkåren och den där skumma bildombudsmannen. Och att inte den där parasiten Dennis Pettersson har fått näringsförbud för evigheter sen….

 • Anders , fredag 4 januari 2013 @ 18:18

  Man kan ev. ifrågasätta om jävig och mutor förekommer inom åklagarmyndigheten?

 • Hans-Eric Andersson , lördag 5 januari 2013 @ 0:32

  Tjenare…

  Följde storyn, via AB…

  Vet dock inte om jag FÅR läsa denna sida eller ej?

  När jag kom hit med Chrome fick jag upp 3 övertäckande element / lager för att kunna komma åt eller läsa, texten var markerad med newsBlock eller något sådant, jag använde adBlock för att eliminera dessa layer ID’n, vilket gjorde sidan läs och navigeringsbar – ett fel?.

  http://www.internetsweden.se##DIV%5Bid=”la2”]
  http://www.internetsweden.se##DIV%5Bid=”la3”]
  http://www.internetsweden.se##DIV%5Bid=”la2a”]

 • Internet Sweden | Peter Forsman , lördag 5 januari 2013 @ 0:49

  @Hans-ERIC Andersson – Jag använder själv chrome, men känner inte igen detta, men det verkar vara någon typ av adblocker som blockerat för dig – jag använder ju ett advertise-plugin för mina sponsorer och ett liknande för de som stödjer mitt KIVA-engagemang, så det ska vara om det har med det att göra, men det är iaf helt nytt och främmande för mig + att jag inte kan återskapa det problem du upplevt.

  Naturligtvis är innehållet på denna site avsedd för vem som helst att läsa 😉

  Men tack för att du uppmärksammade mig om att det inte fungerade som det skulle för dig, ska se om jag kan hitta orsaken..

  Mvh
  Peter Forsman | internetsweden.se

 • […] För ”Det ronnebybaserade bolaget” är det sista i raden av betalningsmottagare för Grossen Öland/Dquera/Arcade World/JD Finance/D P:s porrskadeståndskrav https://www.internetsweden.se/nidbild-av-svenskt-rattsvasende/ […]

 • S , torsdag 10 januari 2013 @ 20:36

  Skratta eller gråta? Åklagaren hade kunnat gjort något åt detta men Herr Hagman är uppenbarligen för bekväm för att göra det.. Tur att du gör ett så gediget jobb! 🙂
  Hur som helst så måste man beundra att Pettersson fortsätter år efter år utan att åka fast. 1.7 miljarder är INTE illa. Bara att lyfta på hatten för de som får ta del av pengarna.

 • anders , torsdag 4 april 2013 @ 20:49

  Toppen fortsätt ditt fina jobb, jag gjorde en who is på flera av hans sidor och hamnade hos en känd bedragare i Holland.

 • flo , tisdag 5 maj 2015 @ 12:18

  Hej undrar hur det gick för de på rättegången. Fick en ny faktura efter två år! Plötsligen är det inte längre 800 kronor bara 22000!! Har nån hört nånting?

 • Internet Sweden | Peter Forsman , onsdag 6 maj 2015 @ 8:27

  Jag vet inte status, men tror inte att dom fallit än.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *